Verbinding

Door onze
verbinding
met anderen,
ontdekken we
steeds een stukje
meer van
ons zelf

– Anne Morrow Lindbergh –