Privacy Verklaring Inspirerend gesprek

Verwerking van persoonsgegevens door Inspirerend gesprek
Om de activiteiten te kunnen organiseren, werkt Inspirerend gesprek met persoonsgegevens van klanten. De persoonsgegevens bestaan uit: naam, mailadres en telefoonnummer. Voor Inspirerend gesprek is de bescherming van deze persoonsgegevens zeer belangrijk en zij hecht veel waarde aan een correcte verwerking en gebruik van deze gegevens. Inspirerend gesprek respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat jouw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld.

Doeleinden van de verwerking
Jouw persoonsgegevens worden door Inspirerend gesprek verwerkt voor de volgende doeleinden:

  1. Om contact met je op te kunnen nemen na ontvangst van je aanmelding of te reageren op de door jouw gestelde vragen;
  2. Om een factuur naar je te mailen (en eventueel een betaalverzoek via Whatsapp);
  3. Om je te informeren over nieuwe activiteiten van Inspirerend gesprek;
  4. Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid
Inspirerend gesprek gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft, verstrekt Inspirerend gesprek niet aan derden.

Website
Inspirerend gesprek verzamelt geen cookies via haar website, alleen anonieme gebruiksinformatie wordt verzameld ten behoeve van statistiek over bezoeken aan de site.

Rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt het recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van je persoonsgegevens welke Inspirerend gesprek van je heeft ontvangen.

Contactgegevens
Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je contact met Inspirerend gesprek opnemen. Inspirerend gesprek zal de ontwikkelingen rondom de AVG volgen en behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Je kunt de privacy verklaring hier downloaden.