Maatschappijkritiek en zelfkritiek

Je kunt de honger,
de oorlog, het geweld
in de wereld niet stoppen.
Je kunt de vreselijke wonden
in de wereld niet helen.

Je kunt eronder lijden.
Je kunt ertegen protesteren.
Maar je voelt je onmacht
tot in het merg van je gebeente.

Je kunt niet alle zieken,
niet alle bejaarden,
niet alle gehandicapten,
niet alle misdeelden helpen.

De maatschappij
moet veranderen.
De structuren
moeten veranderen.

Maar de maatschappij
en de structuren worden gevormd
en gedragen door mensen.
Als je de mensen
niet kunt veranderen,
kun je niets veranderen.

Maatschappijkritiek
zonder zelfkritiek is huichelarij.

Pas als je zelf
een ander mens bent
geworden,
vrij van hebzucht en geweld,
zul je in staat zijn
anderen tot nieuw leven
te brengen
en kun je maatschappij
en structuren veranderen.

– Phil Bosmans –