In je diepste ziel geraakt worden

Inspiratie is voor mij 1 van de belangrijkste dingen in mijn leven. Zonder inspiratie word ik niet geraakt, uitgedaagd of gaat mijn energie niet stromen. Ik hou ook enorm van chips en taartjes, maar als ik die de hele dag dooreet dan gaat mijn buik protesteren. En datzelfde geldt voor inspiratie. Ik geloof niet in de hele dag door alleen maar geïnspireerd worden. Overal en altijd het mooie in dingen zien. Sommige dingen zijn niet mooi. Juist door die schaduwkant krijgt inspiratie alleen maar meer betekenis.

In het woordenboek wordt inspiratie omschreven als ‘bezieling, ideeën hebben, een ingeving krijgen’. Letterlijk betekent inspiratie inademing, het opzuigen van lucht naar de longen. Inspiratie is een bewustzijnstoestand waarin iemand over het maximum van zijn scheppend vermogen beschikt.

“Zou het kind die je eens was
geïnspireerd raken
door de persoon die je bent geworden?”
– Nic Askew –

Mijn hart zou zich het liefst blijvend willen verwonderen. Mijn hart motiveert mij om inspiratie op te zoeken of om juist af te wachten. Mijn hart is de opening tot en voor inspiratie.

Spiritueel kun je inspiratie omschrijven als ‘in je diepste ziel geraakt worden’. Het moment waarop je bijvoorbeeld een bepaald muziekstuk hoort…. Waarbij de tijd lijkt stil te staan. Waarbij al je emoties tegelijkertijd aangeraakt worden. Waarbij een diepere laag in jezelf wordt aangeraakt. Iets wat je niet kunt uitleggen. Waar geen woorden aan te geven zijn. Omdat het zoveel schoonheid bevat.