Een eenvoudig wijsje…..

Een melodie valt je in; je neuriet
het zachtjes, alleen van binnen; je wezen
gaat er in op; het dringt door in al je
krachten en gevoelens, en zolang het in je leeft
lost het al het toevallige, slechte,
grove en droevige in je op; het brengt
jou en de wereld in harmonie; het maakt wat
je bezwaart licht en geeft het verlamde
vleugels! Een eenvoudig wijsje is tot dit
alles in staat.

– Herman Hesse 1910 –